Natuurlijke anticonceptie

Natuurlijke anticonceptie methoden

Niet vrijen als je vruchtbaar bent. Daar komt het kort gezegd komt bij alle natuurlijke anticonceptie methoden op neer. De natuurlijke anticonceptie methoden kunnen onderverdeeld worden in 2 mogelijkheden:

  • Coïtus interruptus (onderbroken geslachtsgemeenschap)
  • Periodieke onthouding

Natuurlijke anticonceptie: coitus interruptus

Over de coitus interruptus hoeft hier niet veel uitgelegd te worden. Het is een uiterst simpele methode maar wel een zeer onbetrouwbare methode. Als je echt niet zwanger wil worden kies je beter voor andere methoden want in de passie van het vrijen kan het gemakkelijk misgaan. Maar ook kan er al wat voorvocht in de vagina gekomen voordat de man zijn penis eruit terugtrekt en in het voorvocht kunnen ook al actieve zaadcellen zitten.

Natuurlijke anticonceptie: Periodieke onthouding

Niet vrijen tijdens de vruchtbare periode van de vrouw is een betrouwbare natuurlijke methode als je precies weet wanneer dat is.

De vruchtbare periode van de vrouw kan je op verschillende manieren bepalen. De meeste methoden bepalen wanneer de vrouw wél vruchtbaar is dus als je dat weet, weet je natuurlijk ook wanneer je beter niet kan vrijen.

Natuurlijke anticonceptiePeriodieke onthouding is een natuurlijke methode van anticonceptie die gebaseerd is op de menstruatiecyclus en de (on)vruchtbare periode van de vrouw. Periodieke onthouding betekent: niet vrijen als de vrouw vruchtbaar is en dus alleen tijdens de onvruchtbare periode gemeenschap te hebben. Iedere gezonde vrouw heeft maar één keer per cyclus een eisprong. Heel soms kunnen er twee of meer ovulaties plaatsvinden maar dat gebeurt dan binnen 24 uur nadat de eerste ovulatie heeft plaatsgevonden.

Na de de eisprong kan de eicel maar 18 uur lang bevrucht worden. De zaadcellen van de man blijven maximaal 120 uur actief en vruchtbaar. Een rekensommetje leert dan dat een vrouw maximaal 138 uur per maand bevrucht kan worden en dat is net iets minder dan 6 dagen per cyclus.

Normaal gezien is de kans op een zwangerschap het grootst  als je vrijt in de twee dagen voor de ovulatie (eisprong) en op de dag van de ovulatie zelf. Gemiddeld 1 dag na de ovulatie is er geen kans meer op bevruchting. De meest veilig periode om een zwangerschap te voorkomen is dan om 7 dagen voor tot 2 dagen na de eisprong niet te vrijen. Dus 9 dagen per cyclus van onthouding of alternatieve spelletjes van intimiteit bedenken.

Maar niet alleen de vruchtbaarheid van de vrouw is belang, ook de kwaliteit van het mannelijk zaad bepaalt de kans op een succesvolle bevruchting.

Vruchtbare periode

Om de vruchtbare periode te berekenen moet je eerst het tijdstip van de ovulatie weten. Gemiddeld is de periode van ovulatie tot menstruatie ongeveer 12-16 dagen. Als de vrouw een regelmatige cyclus van 28 dagen heeft dan is de eisprong omstreeks de veertiende cyclusdag.

Het moment van de eisprong kan op verschillende manieren bij benadering bepaald worden:

De combinatie van BTC, cervixslijm en de stand van de baarmoedermond wordt ook wel de sympto-thermale methode genoemd.

Je kiest voor natuurlijke anticonceptie als je je anticonceptie gewoon zo goedkoop mogelijk willen regelen en je natuurlijke cyclus willen houden. Als je je vruchtbaarheid niet willen beperken en als je geen invloed wil uitoefenen op je lichaam met hormonale anticonceptiemiddelen.

Het succes van de natuurlijke methodes is afhankelijk van je eigen zelfdiscipline, zelfbeheersing, zorgvuldigheid en van de steun van je partner. Als jullie daar moeite mee hebben dan kan natuurlijke anticonceptie moeilijk en onbetrouwbaar zijn. Het is belangrijk dat je samen met je partner kiest voor natuurlijke anticonceptie want de één moet de ander niet verleiden op de dagen dat je niet mag vrijen. En dat vraagt zelfbeheersing van jullie beiden en die je alleen volhoudt als je het er samen over eens bent.

anticonceptiemethoden.be is een uitgave van Internet Publishers BVBA
Schoolstraat 18, 2970 Schilde - www.internetpublishers.be

Copyright © 2004-2022. All Rights Reserved.

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met RobONTWERPT